Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Caixa Terrassa - 26/10/2007


Caixa Terrassa, capdavantera a l'Estat espanyol en l'emissió de targetes amb xip


hall de caixa terrassa

Caixa Terrassa és l'entitat financera a l'Estat espanyol que es troba en una fase més avançada d'adaptació a la tecnologia EMV (targeta xip). Actualment, un 94% del parc de targetes de crèdit i un 30% de les targetes de dèbit de l'entitat són amb xip EMV
Aquests elevats percentatges se situen molt per damunt de la mitjana del conjunt del mercat financer espanyol, en què solament tenen xip un 2,9% de les targetes que hi ha en circulació


Caixa Terrassa està renovant, doncs, de forma accelerada, les targetes tradicionals de banda magnètica per les de xip, que estan dotades de les mesures de seguretat més avançades per evitar el risc de falsificació i el frau.

Cal recordar que des de principis del 2006, Caixa Terrassa té adaptades a la tecnologia EMV les xarxes de més de 300 caixers automàtics i d'uns 4.000 terminals punts de venda, els quals estan plenament en disposició d'acceptar i de gestionar targetes xip.

Paral·lelament a la instal·lació dels nous terminals punt venda, es va dur a terme un programa d'informació als comerços sobre aquesta nova tecnologia, per tal de promoure la seva utilització i donar a conèixer els avantatges que aporta al comerç i al client, en aspectes tan importants com la seguretat i l'evitació del frau.

El juny del 2006 Caixa Terrassa va iniciar la distribució de la targeta amb xip entre els seus clients, i va ser una de les entitats pioneres a l'Estat en el llançament d'aquest nou mitjà de pagament.


L'entitat s'ha avançat als terminis de la normativa europea

Caixa Terrassa es va avançar en el compliment de terminis de la normativa aplicable al conjunt de les entitats financeres que operen a la Unió Europea. Aquesta normativa preveu que a partir de l'any 2008 totes les noves targetes que s'emetin hauran de ser amb xip. I a partir de desembre del 2010 tot el parc de targetes europeu haurà d'estar adaptat a aquesta nova tecnologia.


Seguretat per al client i les operacions

La targeta xip suposa un pas endavant important en l'assoliment de nivells màxims de seguretat per al client i l'operatòria, a través de la tecnologia EMV, creada per Europay, Masterd Card i Visa.

Els xips de Caixa Terrassa inclouen, a més, un avançat sistema de validació per a l'autenticació a l'hora d'operar en el caixer automàtic o terminal punt de venda. Tota la informació està encriptada amb claus de la màxima seguretat.

Una novetat destacada de la nova targeta és la necessitat de teclejar el codi secret al terminal en el moment de fer el pagament de les compres a comerços, cosa que fins ara només era obligatori en els caixers automàtics. Així, després de passar la targeta pel terminal i de marcar l'import, cal que el client introdueixi personalment el pin (codi secret) per donar conformitat i validesa a l'operació de compra. Properament, està previst que el mateix pin substitueixi la signatura de la butlleta.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.