Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat Oberta de Catalunya - 10/10/2007


Projecte Campus: les universitats catalanes s'uneixen per crear la tecnologia de la universitat del futur de codi obert


Logotip de les jornades

El projecte Campus és una iniciativa pionera a escala internacional que ha estat promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i que compta amb la participació de les universitats catalanes.
El projecte desenvolupa un conjunt d'eines que permetran a les universitats catalanes construir els seus campus virtuals en programari lliure, aplicant un disseny centrat en l'usuari, la usabilitat i l'accessibilitat per a tots els estudiants i professors.


Barcelona va acollir els dies 3, 4 i 5 d'octubre les Jornades University Campus, organitzades per la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes, amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte Campus i debatre en profunditat el futur de l'aprenentatge virtual i la tecnologia educativa.

Aquesta és la primera vegada, a escala tant nacional com internacional, que diverses universitats s'uneixen per crear un entorn d'aquestes característiques. Per a aconseguir-ho, s'han integrat les dues grans plataformes d'aprenentatge virtual de programari lliure que hi ha actualment, Moodle i Sakai, i s'ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), per a assolir els objectius tecnològics fixats. Tot el procediment ha seguit l'estàndard Open Knowledge Initiative (OKI) de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), el qual n'assegura la validesa i és utilitzat més enllà de les nostres fronteres.

Campus accessibles per a tothom

Una de les característiques clau d'aquest projecte és el fet que permetrà l'accés al campus a persones amb discapacitat visual, auditiva, física i de llenguatge. El projecte Campus seguirà els estàndards d'accessibilitat de la Web Accessibility Initiative (WAI), creats pel prestigiós World Wide Web Consortium.

Aquesta normativa recull els serveis i les tecnologies que han d'incloure els llocs web perquè puguin ser utilitzats per tothom.

Així, per exemple, serà possible que persones amb alguna discapacitat puguin fer servir en aquests campus teclats adaptats, dispositius mòbils, llibres de tinta electrònica, programes que llegeixen les pantalles o impressores de relleu, entre altres dispositius.

Oportunitat única tant per temes a debat com per personalitats assistents

Les Jornades que es van dur a terme, obertes i accessibles per a tots els públics, van representar una oportunitat única per a generar un debat en profunditat sobre el futur de l'aprenentatge virtual i la tecnologia educativa. Paral·lelament a les jornades, es va poder visitar una exposició on es va presentar el procés de creació d'un campus virtual de codi obert i es va poder comprovar in situ com hi accediran les persones amb discapacitat.

Els debats tenien com a objectiu compartir experiències i coneixements sobre la contribució dels avenços tecnològics a la millora del procés d'aprenentatge i la qualitat de vida dels estudiants universitaris. Es va parlar de per què s'han de fer servir estàndards, quins es poden utilitzar, el codi obert o com es pot aconseguir més accessibilitat o usabilitat, entre altres qüestions.

Les Jornades University Campus van ser accessibles per a totes les persones amb discapacitat que van voler seguir-les, ja que es va preveure un servei d'acompanyament perquè poguessin gaudir de l'exposició, com també un servei de transcripció simultània en pantalla perquè poguessin seguir els debats.

El projecte Campus (http://www.campus.cat/) és un projecte impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, amb la participació de les dotze universitats catalanes i altres organismes públics i privats, que s'han repartit les funcions de desenvolupament i les tasques d'observació i seguiment. Són socis desenvolupadors la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional de Catalunya. Són socis observadors la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic, la Universitat Abat Oliba CEU, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, I2CAT i el Centre de Supercomputació de Catalunya.


Enllaços relacionats
Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.