Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

UPC - Campus Terrassa - 14/02/2008


Un sistema d'identificació de persones basat en la retina, creat per un grup de recerca del Campus de la UPC a Terrassa, rep la menció dels premis Ciutat de Barcelona 2007


Retina

El GOAPI, dirigit per Sagrario Millan a l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT) ha merescut la menció especial en l'apartat d'Investigació Tecnològica
El treball de recerca pel que ha aconseguit la menció és un sistema de seguretat basat en la identificació òptica de senyals biomètrics i multifaltorials. Consisteix en un sistema optoelectrònic d'identificació de persones que combina múltiples senyals identificatius, com ara les imatges de la distribució de vasos sanguinis de la retina de l'ull humà, entre d'altres senyals biomètrics


D'aquesta manera, l'autentificació de la persona es pot fer de manera automàtica amb un processador òptic que verifica el mapa de distribució de vasos sanguinis (venes i artèries) de les retines d'ambdós ulls. Altres senyals que fa servir el sistema són codis que es poden generar aleatòriament.

La recerca, elaborada per les investigadores del GOAPI de la UPC a Terrassa Elisabet Pérez i Maria Sagrario Millán, s'ha publicat a la revista Optics Letters, publicació de referència internacional en l'àmbit de l'òptica.


Un sistema amb total garantia

La gran novetat que aporta el sistema de seguretat òptica creat per Millán i Pérez es basa en la combinació d'una sèrie de factors o senyals identificatius que, en ser reconeguts simultàniament i automàticament mitjançant un processador òptic, proporcionen una garantia de verificació de la identificació de la persona extremadament fiable. I és que els sistemes existents fins ara estaven basats en un únic element d'identificació, ja siguin objectes, codis o senyals biomètrics (l'iris, l'empremta digital, la veu). El de Millan i Perez compleix les quatre regles que han de superar els sistemes de seguretat òptica: dificultat de veure i reconèixer el senyal encriptat amb l'ull nu o amb càmeres convencionals, dificultat de reproducció de l'etiqueta, facilitat per la seva fabricació en sèrie i, finalment, identificació ràpida.


Aplicacions

El sistema pot ser útil per garantir la seguretat en tot tipus d'accessos restringits o en els que és necessari comptar amb alts nivells de seguretat, com ara els aeroports, els bancs, els laboratoris, els centres comercials i els centres de treball o de convencions.


Funcionament

La combinació de senyals o imatges que proposen les dues investigadores de la UPC consisteix en un conjunt de codis binaris de punts aleatoris, que es poden entendre com una clau arbitrària, actualitzable quan convingui, i uns senyals identificatius de la persona, com poden ser imatges de la seva signatura i de la retina de l'ull, entre d'altres.La informació biomètrica que proporciona la retina de l'ull és totalment exclusiva de l'individu i impossible de falsificar.

Prèviament, s'ha de generar una etiqueta òptica amb tota la informació encriptada corresponent a la persona que s'ha d'identificar. La informació d'aquesta etiqueta conté les imatges dels codis binaris i les imatges de les pròpies retines.

La informació dels codis binaris ha d'estar inclosa dins la base de dades del sistema optoelectrònic automatitzat. En captar l'etiqueta, el processador descodifica la informació encriptada, compara els codis binaris de l'etiqueta amb els que té a la seva base de dades i compara els senyals biomètrics enregistrats a l'etiqueta amb els que presenta directament l'usuari que la porta. Si tot concorda, la identitat de la persona queda validada.


Col·laboració d'un investigador nord-americà i del CUV

En aquest projecte hi ha col·laborat el professor Bahram Javidi, de la Universitat de Connecticut, dels Estats Units. La col·laboració es va iniciar a partir del treball que van iniciar les dues investigadores de l'EUOOT sobre seguretat òptica i etiquetes identificatives aplicades a la identificació d'objectes. La col·laboració entre el GOAPI i el Centre Universitari de la Visió (CUV) de l'EUOOT ha permès l'adquisició d'un nou retinògraf i, a partir d'aquí, ha sorgit la idea d'incloure les retines com a element clau de seguretat en la combinació de senyals encriptats per a la identificació de persones.


El GOAPI de la UPC

El GOAPI és un grup multidisciplinari amb 11 investigadors procedents de diferents departaments de la UPC, ubicat al Campus d'aquesta Universitat a Terrassa, i liderat per investigadores i investigadors del Departament d'Òptica i Optometria de la universitat. El grup desenvolupa línies de recerca relacionades amb les aplicacions de l'òptica visible, amb extensió a les bandes espectrals de l'infraroig pròxim i l'ultravioleta. Abasta temes relacionats amb la imatge, la visió, el color i el processat amb làser.Cobreix aplicacions diverses en els camps de la visió artificial, la inspecció automàtica, el tractament i l'anàlisi d'imatges, el reconeixement de formes, la qualitat òptica i visual, la imatge mèdica, el desenvolupament d'instruments i tècniques de mesura, la fotometria, la colorimetria, el color digital, el processat de materials per irradiació làser, el marcatge amb làser i les guies d'ona. El GOAPI compta amb tres patents i més de mig centenar de publicacions en les revistes més prestigioses del sector. El GOAPI ha treballat en una desena de projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional

Més informació a www.goapi.upc.edu i Premis Ciutat de Barcelona en Investigació Tecnològica

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.