Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

RECERCAT - 29/10/2007


Primera convocatòria del programa Eurostars per a les PIME innovadores


Eurostars és una iniciativa conjunta de la Unió Europea (UE) i l'European Research Cooperation Agency (EUREKA) que oferirà ajuda financera a petites i mitjanes empreses (PIME) innovadores d'arreu d'Europa, amb l'objectiu que puguin convertir noves idees en productes d'èxit comercial.


El programa disposa d'un pressupost de 800 milions d'euros, procedents de fons públics i privats, per tal de finançar els projectes de recerca durant un període de cinc anys: tres per al desenvolupament del producte i dos per a la seva introducció al mercat.

El termini de presentació de candidatures s'acabarà el 8 de febrer del 2008. Els projectes escollits seran liderats per PIME (que són les que tenen un màxim de 250 treballadors i els seus beneficis no arriben als 50 milions d'euros l'any) dels 22 països de la UE i de cinc més associats al Setè Programa marc.

Com a requisits per optar a l'ajut, aquestes empreses han d'invertir, com a mínim, el 10% dels seus ingressos en activitats de recerca, i també han de col·laborar almenys amb una entitat d'un altre país. La sol·licitud s'ha de fer a través de la pàgina web del programa.


Més informació:
Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.