Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

Universitat Politècnica de Catalunya Terrassa - 26/11/2007


Investigadors del Campus de la UPC a Terrassa treballen en el disseny de la xarxa elèctrica Intel·ligent del futur


Josep Balcells

Investigadors del Grup TIEG, del Departament d'Enginyeria Electrònica del Campus de la UPC a Terrassa, encapçalat pel Dr. Josep Balcells, han obtingut una important participació en el projecte CRISALIDA, un projecte de recerca CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica) amb el que es podran aplicar les noves tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i l'electrònica de potència als centres de transformació i sub-estacions de la xarxa de distribució d'electricitat
Amb aquest projecte millorarà significativament la qualitat i la seguretat en la gestió, distribució i consum d'energia elèctrica. L'empresa CIRCUTOR comercialitzarà part d'aquesta tecnologia


CRISALIDA és un d'aquells acrònims afortunats que vol comunicar canvi, metamorfosi. Significa en castellà "Convergència de redes inteligentes y seguras en aplicaciones eléctricas innovando en diseño ambiental". Amb CRISALIDA, un grup d'investigadors del Campus de la UPC a Terrassa, liderats per Josep Belcells, treballen en la creació d'un sistema de comunicacions que permetran disposar d'informació fiable i en temps real de l'estat de la xarxa elèctrica i dels centres de distribució, per tal de controlar la continuïtat i qualitat del subministrament. A més, amb aquest projecte seran possibles una sèrie de funcions afegides, tant per a les companyies de distribució com per a l'usuari, com ara intervenir i regular els fluxos d'energia quan perilli la continuïtat de servei o la seguretat de persones i bens, evitant així interrupcions de servei, incendis, perill d'electrocució, desconnexions intempestives.

Els resultats de la recerca que el grup TIEG (Grup d'Electrònica Industrial) està realitzant s'incorporaran a un sistema de mesura intel·ligent, dins de les estacions transformadores anomenat QNA (Quality Network Analyzers) que llegeix i processa les dades de la xarxa i dels comptadors a través d'un enllaç PLC (Power Line Communications) utilitzant els propis fils conductors de la xarxa elèctrica de baixa tensió.

A partir de l'any 2010 tots els comptadors han de ser electrònics, i això permetrà que les dades dels clients finals puguin ser centralitzades per un concentrador local (ordinador) i enviades a un centre de gestió informatitzat propietat de la companyia elèctrica. Amb les dades, i treballant amb aquest nou sistema de telecomunicacions amb el que està treballant la UPC , la companyia podrà establir protocols d'actuació objectius, amb tota la informació a les mans, tant des del punt de vista de la seguretat preventiva, com de la comercialització dels subministres com de la qualitat del producte, és a dir, l'electricitat. Igualment, les companyies podran fer una gestió del consum i oferir tarifes mes baixes als abonats que acceptin una interrumpibilitat parcial de les càrregues en moments en que les puntes de consum facin perillar la continuïtat de subministrament.

I és que el mercat de l'energia elèctrica camina, doncs, cap un model semblant al de telefonia mòbil, amb el que consumidor i proveïdor negociaran directament oferta, demanda i preu a canvi d'avantatges i amb l'efecte no menys interessant d'un augment significatiu de la seguretat en la distribució d'electricitat.

Pel que fa a la xarxa d'alta tensió, els investigadors treballen en crear enllaços de comunicacions que funcionaran mitjançant sistemes de telefonia de tipus GPRS o UMTS.

El projecte, a més, té una vessant mediambiental important ja que les companyies disposaran de dades objectives per al manteniment dels equipaments i podran decidir d'una manera més encertada el seu recanvi, amb l'estalvi que això comporta.

2010 és l'any en el que la recerca bàsica de tot aquest nou sistema ha de quedar enllestit per tal que les empreses del consorci CRISALIDA puguin implementar-ho i comercialitzar-ho.

Segons Josep Balcells, un cop finalitzat el projecte de recerca, començarà una segona fase que consistirà en la construcció i connexió a la xarxa de sistemes intel·ligents per corregir en temps real el factor de potència, de manera que es podrà evitar el col·lapse i anticipar-se a les caigudes de la xarxa, emprant convertidors estàtics (SVC y STATCOM) per injectar energia reactiva en cas de caiguda imminent, tal i com ja es fa en els convertidors d'energia dels parcs eòlics.


CRISALIDA

CRISALIDA és un projecte de recerca CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica). En aquest projecte participen 15 grans empreses, dins el programa INGENIO 2010, que està finançat pel CDTI (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). Aquest gran projecte està dotat amb uns 20 milions d'euros, dels quals el Grup TIEG del Campus de la UPC a Terrassa té contractada una activitat de recerca per valor de 500.000 euros amb l'Empresa CIRCUTOR, que és el soci industrial que fabricarà finalment els equips dissenyats.

Els investigadors de la UPC a Terrassa treballaran conjuntament amb altres grups de la UPC, com són el Centre d'Innovació de Tecnologia d'Estructures i Construcció (CITCEA) del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC, i el grup Serveis Telemàtics (SERTEL) del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. El treball es centrarà el en dos apartats bàsics:

  • Millora de les comunicacions i de la inteligencia del sistema de distribució
  • Millora de la regulació de xarxa , controlant FP i interrumpibilitat

Aquest és l'únic projecte CENIT, dels 16 concedits per a tota Espanya a la convocatòria 2007, aprovat pel Ministeri d'Indústria, per treballar en la innovació de temes de seguretat.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.