Ajuntament de Terrassa - Societat del coneixement.

La Cambra - Cambra de Comerç de Terrassa - 27/09/2007


La Cambra presenta una guia pionera sobre els polígons industrials de la seva demarcació


Fotografía de l'acte

És el resultat d'un exhaustiu treball de camp dut a terme durant 2 anys, i recopila dades sobre totes les empreses i els diferents polígons
La nova eina respon a la necessitat de les empreses de conèixer els polígons disponibles, i aporta dades per diagnosticar-ne l'estat actual i identificar les línies de millora


La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha presentat la "Guia de polígons industrials" de la demarcació, resultat d'un estudi elaborat durant 2 anys per la Comissió d'Indústria i Innovació de l'entitat. Les dades que se'n deriven permetran a empreses, institucions i organismes interessats disposar per primera vegada de xifres rellevants i actualitzades sobre els múltiples polígons industrials situats en ciutats com Terrassa, Sant Cugat o Rubí.

A la demarcació de la Cambra de Terrassa s'hi troben actualment 3.400 activitats, en un total de 59 polígons industrials. Aquestes empreses, que pertanyen a diferents sectors, conviuen en un mateix territori i comparteixen les mateixes infraestructures i serveis, que precisen de manteniment constant i millora en les seves infraestructures.

Demandes dels empresaris i els polígons industrials

Ignasi Mier, vicepresident de la Cambra de Terrassa i coordinador de comissions, ha assenyalat que aquest treball fet per l'entitat "dóna resposta a la demanda dels empresaris i els permet conèixer a fons la situació actual dels polígons industrials existents i les seves característiques". Mier també ha destacat la necessitat permanent que tenen les empreses perquè es promogui el bon manteniment dels polígons i se'n millorin les comunicacions.

Disposar d'un subministrament energètic òptim, garantir-ne la seguretat, la correcta senyalització en els accessos, una bona línia telemàtica, connexió amb les línies de transport públic i una logística adient són alguns dels aspectes de millora que recull l'estudi i sobre els quals Mier ha fet especial incidència, donat que són les principals demandes de les empreses que s'hi ubiquen.

En aquest sentit, el vicepresident de la Cambra ha fet menció sobre la importància del fet que les empreses situades als polígons industrials de Catalunya s'associïn, i ha assenyalat que és la millor manera de vetllar per les infraestructures de comunicació dels polígons on desenvolupen la seva activitat. En el camp de l'associacionisme dels empresaris dels polígons, Mier s'ha referit a la tasca que realitza la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya), associació que agrupa els interessos de 44 polígons industrials, 10 Cambres de Comerç (entre elles, la Cambra de Terrassa) i 27 entitats.

Per la seva banda, Ramon Capella, president de la comissió d'Indústria i Innovació de la Cambra, ha incidit en la importància d'aquest projecte: "Aquestes dades seran de gran utilitat per a les empreses que tinguin pensat instal·lar-se o ampliar les seves dependències en algun dels 59 polígons industrials de ciutats com Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Castellbisbal o qualsevol altra població de la demarcació de la Cambra".

La guia de polígons, projecte de la comissió d'indústria i innovació

Capella ha assenyalat també que l'estudi s'ha fet durant 2 anys a partir de la prospecció directa de tots els polígons existents, i que aquesta és la principal diferència respecte als estudis anteriors.

L'estudi promogut per la Cambra, realitzat entre el període 2005-2007, s'ha dut a terme com a una actualització de l'anterior estudi fet per la Cambra l'any 1993 i un altre estudi posterior, realitzat l'any 2004, que estudiava la disponibilitat de sòl industrial a la comarca, dut a terme en aquell moment pel Consell Comarcal amb la col·laboració de la Cambra.

Dades d'activitat empresarial als polígons

Per sectors, l'estudi assenyala que la majoria dels negocis emplaçats en els 59 polígons industrials estudiats pertanyen al sector industrial, amb un 45% del total. El sector serveis comprèn un 24%, el comerç a l'engròs un 21% i la resta, on s'hi inclouen el comerç al detall, la construcció i les activitats patrimonials i hòldings, representen un 6%, un 3% i un 1%, respectivament.

Pel que fa a les característiques dels polígons per municipi, l'estudi descriu que a Terrassa hi ha 1.343 empreses distribuïdes en 14 polígons diferents, xifra que suposa un 41% del total de les empreses de la demarcació que es situen en aquests espais. D'altra banda, Sant Cugat del Vallès té un total de 485 empreses localitzades en 11 polígons industrials, i suma un 14%. El municipi de Rubí consta de 954 empreses distribuïdes en 11 polígons industrials, i representa un 28%. Les xifres relatives a Castellbisbal sumen 314 empreses, 9 polígons i situen l'activitat que s'hi realitza en un 9% del total.

Utilitat de la guia

Josep Prats, director gerent de la Cambra de Terrassa, ha assenyalat la doble utilitat de la "Guia de polígons industrials". D'una banda, posa a l'abast de qualsevol empresa, institució, ajuntament o particular interessat la possibilitat de disposar de dades actualitzades i completes sobre l'activitat que acullen els diferents polígons industrials de la demarcació. D'altra banda, ha assenyalat Prats, "les dades tècniques rellevants que aporta la guia serviran per a dur a terme accions de conservació i millora dels polígons industrials".

En aquest sentit, Josep Prats ha explicat que la Cambra donarà a conèixer l'estudi als diferents ajuntaments de la demarcació, i que restarà disponible per a col·laborar en qualsevol acció que ajudi a potenciar-ne la conservació i la millora. A més, ha destacat que la Cambra vol servir de nexe per unir les diferents sensibilitats implicades en la gestió dels polígons: empresaris, ajuntaments, administració i proveïdors.

Amb aquesta nova eina, la Cambra de Terrassa aporta dades sobre unes infraestructures d'especial importància per al desenvolupament empresarial de la seva demarcació com són els polígons industrials.

Més informació:

Les comissions de la Cambra

Les comissions de la Cambra són òrgans consultius que assessoren els òrgans de govern de la institució, i tenen com a finalitat la promoció d'estudis i projectes de defensa dels interessos dels empresaris, així com la funció de fer aportacions per tal d'afavorir i fomentar el desenvolupament estratègic de la demarcació.

Les comissions les componen empresaris del Ple de la Cambra, així com persones que no en formen part però que estan professionalment implicades en l'àrea d'activitat de la comissió. S'agrupen per grups de treball, i en l'actual mandat de la Cambra en són 5: comissió d'indústria i innovació, comerç internacional, sostenibilitat i medi ambient, comerç, serveis i turisme i infraestructures, urbanisme i mobilitat.

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa és una entitat de serveis que té com a finalitat oferir informació, assessorament i formació per millorar la gestió de les empreses, fomentar-ne la promoció de la internacionalització, afavorir els interessos generals de les empreses i comprometre's activament amb el desenvolupament social i econòmic de la seva demarcació.

La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa va ser la primera cambra fundada a Catalunya, i la tercera a Espanya.

La demarcació de la Cambra de Terrassa compta amb 28.700 empreses adscrites, i la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Butlletí Innovem Terrassa !!!
Universitat i Societat del coneixement - Ajuntament de Terrassa.